lokalizacjaul. T. Boya-Żeleńskiego 2a, Rzeszów

telefon+48 17 85 40 624

emailbiuro@polkemic.pl

AKTUALNOŚCI

news

Linia do głębokiego moletowania obrzeży z ABS

W związku z realizacją projektu „Podniesienie konkurencyjności firmy Polkemic poprzez znaczące ulepszenie technologii wytwarzania obrzeży meblowych ABS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, oś priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, zapraszamy do składania ofert na zakup: 

„Linia do głębokiego moletowania obrzeży z ABS”.

 

Stare projekty

fundusze eu

unia eu

dotacje na innowacje

innowacyjna gospodarka

Polkemic

ul. T. Boya-Żeleńskiego 2a
35-105 Rzeszów

tel. +48 17 85 40 624
fax. +48 17 85 40 888

e-mail: biuro@polkemic.pl
marketing: marketing@polkemic.pl
sprzedaż: sprzedaz@polkemic.pl

godziny pracy:
7:00 – 15:30

fb

Fabryka Polkemic

ul. Innowacyjna 12
36-060 Głogów Małopolski

tel. +48 17 85 40 624

e-mail: biuro@polkemic.pl

polkemic srodowisko