lokalizacjaul. T. Boya-Żeleńskiego 2a, Rzeszów

telefon+48 17 85 40 624

emailbiuro@polkemic.pl

PROJEKTY UNIJNE

projekty unijne
unia2

 

PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI 

POLKEMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pod tytułem „Wzrost konkurencyjności firmy POLKEMIC dzięki wdrożeniu innowacji wynikającej z przeprowadzonego audytu i opracowanej strategii wzorniczej.” Na realizację niniejszego projektu POLKEMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzymała dotację z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

POLKEMIC zlecił przeprowadzenie audytu wzorniczego rozumianego jako całościowa analiza działalności przedsiębiorstwa pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych. Opracowana na podstawie audytu strategia wzornicza zawiera rekomendację odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie w zakresie poszczególnych obszarów działalności tj. wartości, oferta, model biznesowy, technologia, struktura organizacyjna i procesy komunikacji. W efekcie wdrożenia rekomendacji końcowym rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacji produktowej – POLKEMIC DESIGNO w ramach opracowanego i wdrożonego procesu wzorniczego oraz innowacji w procesach biznesowych.

Celem realizacji projektu jest wdrożenie wzornictwa w firmie POLKEMIC oraz stworzenie nowych, innowacyjnych i atrakcyjnych wzorniczo produktów. Nowe produkty pozwolą na podwyższenie atrakcyjności oferty firmy oraz podniesienie produktywności i efektywności produkcji, dzięki wprowadzeniu zaawansowanych technologicznie maszyn i procesów produkcji. Docelowo z nowoczesnych produktów, które zostaną wprowadzone na rynek, będą mogli korzystać klienci i odbiorcy firmy w Polsce i za granicą.

Efektem realizacji projektu będzie dywersyfikacja produkcji spółki oraz rozszerzenie oferty firmy POLKEMIC poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w spółce.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 5 995 035,37 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 4 874 200 zł


 

PROJEKT ZREALIZOWANY

Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych obrzeży meblowych wykonanych z kompozycji polimerowej na osnowie kopolimeru ABS

Polkemic Sp. z o.o. realizował projekt pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych obrzeży meblowych wykonanych z kompozycji polimerowej na osnowie kopolimeru ABS”   w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele projektu:
Wdrożenie innowacji produktowej innowacyjnych w skali światowej obrzeży meblowych, zwiększenie zatrudnienia, dywersyfikacja obecnej działalności firmy.

Planowane efekty:
Polkemic uzyska przewagę konkurencyjną i znacznie zwiększy swoją sprzedaż oraz zatrudnienie. Realizacja projektu inwestycyjnego umożliwi wprowadzenie na rynek innowacyjnych obrzeży meblowych o znacznie lepszych właściwościach fizyko-chemicznych.

Wartość projektu:     19 084 680.00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych:     13 266 000.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:    7 959 600.00 PLN


 

PROJEKT ZREALIZOWANY

Stworzenie platformy komunikacyjnej B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Polkemic II Sp. z o.o. S.K.A. a jej partnerami biznesowymi.

Projekt „Stworzenie platformy komunikacyjnej B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Polkemic II Sp. z o.o. S.K.A. a jej partnerami biznesowymi” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka

Całkowita wartość projektu:      513.480,99 PLN

Przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu:    306.048,59 PLN ( w tym EFRR - 260.141,30 PLN, budżet państwa - 45.907,29 PLN 

Okres realizacji:    od 01.03.2013 – 31.08.2014

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

UE Fundusze europejskie dla P WschUE Inteligentny rozwojUE Innowacyjna gospodarkaUE Fundusz rozwoju regionalnegodotacje na innowacje

 

 

Polkemic

ul. T. Boya-Żeleńskiego 2a
35-105 Rzeszów

tel. +48 17 85 40 624
fax. +48 17 85 40 888

e-mail: biuro@polkemic.pl
marketing: marketing@polkemic.pl
sprzedaż: sprzedaz@polkemic.pl

godziny pracy:
7:00 – 15:30

fb

Fabryka Polkemic

ul. Innowacyjna 12
36-060 Głogów Małopolski

tel. +48 17 85 40 624

e-mail: biuro@polkemic.pl

polkemic srodowisko